Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Terminy dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

14 października 2019