Kontakt

Kontakt z Radą Rodziców.
e-mail: radarodzicow@strzebin.pl

Adres korespondencyjny:
Rada Rodziców prze Szkole Podstawowej
ul. Lompy 9
42-288 Strzebiń

Telefonicznie
Przewodniczący: +48 608 437 452