Skład Rady

W roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców.
Przewodniczący – Jacek Jędrzejowski
Wiceprzewodniczący – Justyna Baron
Skarbnik – Agnieszka Czornik-Kopeć

Przedstawiciele oddziałów klasowych szkoły podstawowej.
Klasa Ia – Joanna Wojsyk
Klasa Ib – Ewa Blacha
Klasa IIa – Jolanta Mazurczak
Klasa IIb – Klaudia Grotecka
Klasa III – Aleksandra Brzezina
Klasa IVa – Agnieszka Czornik-Kopeć
Klasa IVb – Felicja Lis
Klasa IVc – Renata Kozieł
Klasa Va – Beata Kalinowska
Klasa Vb – Brygda Burek
Klasa VIa – Anna Flipczyk-Sirek
Klasa VIb – Dariusz Bartosz
Klasa VIIa – Monika Boroń
Klasa VIIb – Jacek Jędrzejowski
Klasa VIII – Anna Połomska

Przedstawiciele oddziałów klasowych gimnazjalnych.
Klasa IIIa – Anna Klabis
Klasa IIIb – Justyna Baron