Skład Rady

W roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców.
Przewodniczący – Jacek Jędrzejowski
Wiceprzewodniczący – Aleksandra Brzezina
Skarbnik – Agnieszka Czornik-Kopeć

Przedstawiciele oddziałów klasowych:
Klasa Ia – Anna Niewiadomska
Klasa Ib – Agnieszka Peła-Sapa
Klasa IIa – Dorota Peła
Klasa IIb – Ewa Blacha
Klasa IIIa – Monika Burzyk
Klasa IIIb – Bożena Kotalczyk
Klasa IV – Aleksandra Brzezina
Klasa Va – Agnieszka Czornik-Kopeć
Klasa Vb – Sylwia Kocurek
Klasa Vc – Agnieszka Urbańczyk
Klasa VIa – Beata Kalinowska
Klasa VIb – Maria Piątkowska-Hońca
Klasa VIIa – Joanna Mika
Klasa VIIb – Dariusz Bartosz
Klasa VIIIa – Monika Boroń
Klasa VIIIb – Jacek Jędrzejowski